Boom DesignKontaktPIB

Boom Design

Kozacinskog 1  21000 Novi Sad
Tel./ Fax:  021 420 894

Tekući račun:   250-2060000205780-50
PIB:   105772276
Registracioni broj:   418918381
Matični broj:    61986014
Šifra delatnosti:   74202